Tietopankki   /   LocalghostFI   /   Oikeudellinen

Palvelinten käyttöehdot


Peli- ja Dedikoitujen palvelimien käyttöehdot

Päivämäärä: 27.09.2021

1. Yleistä - Soveltamisala

1.1 Seuraavat ehdot koskevat kaikkia Asiakkaan ja LocalghostFI:n, jäljempänä myös "me", "LGFI", välisiä liikesuhteita. Nämä ehdot ovat olennainen osa kaikkia Asiakkaan kanssa tehtyjä sopimuksia. Näitä ehtoja sovelletaan myös tuleviin palveluihin ja tarjouksiin, vaikka Asiakas ei erikseen sopisi niistä uudelleen.

1.2. Asiakkaidemme tai kolmansien osapuolien ehdot eivät ole sovellettavissa eivätkä ole osa sopimusta, vaikka emme erikseen vastustakaan niiden soveltamista yksittäisissä tapauksissa.

1.3 Varaamme nimenomaisesti oikeuden muuttaa käyttöehtojamme, järjestelmäkäytäntöjämme ja hintojamme ilmoittamalla asiasta etukäteen Asiakkaalle hänen asiakastilinsä kautta tai käyttämällä sähköpostiosoitetta, jonka Asiakas ilmoittaa yhteystietoihinsa.


2. Sopimuksen tekeminen, kesto ja irtisanominen

2.1. Sopimus syntyy, kun asiakas jättää tilauksensa ja hyväksymme tilauksensa näiden ehtojen kohdan 2.4 mukaisesti.

2.2. Tarjouksemme voivat muuttua, eivätkä ne ole sitovia. Pidätämme oikeuden tehdä teknisiä ja muita muutoksia kohtuullisen rajoissa.

2.3. Asiakas vakuuttaa, että hänen asiakastilillään antamansa tiedot ovat oikeita ja täydellisiä, ja ilmoittaa meille mahdollisista muutoksista kirjallisesti 7 päivän kuluessa. Asiakas on velvollinen esittämään pyynnöstä todisteen tietojensa oikeellisuudesta.

2.4. Asiakas tekee sitovan sopimuksen tekemällä tilauksen ja hyväksymällä nämä ehdot. Meillä on oikeus hyväksyä tai hylätä sopimus Asiakkaan tilauksessa 5 arkipäivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta. Pelkästään vahvistamalla, että olemme vastaanottaneet asiakkaan tilauksen, emme ole velvollisia hyväksymään asiakkaan tilausta ja sen sisältämää sopimusta.

2.5. Sopimukset ovat voimassa toistaiseksi, ellei toisin ole sovittu.

2.6. Kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa sopimuksen 30 päivän irtisanomisajalla kuukauden loppuun mennessä syytä ilmoittamatta. Asiakkailla voi olla erilaisia ​​irtisanomisaikoja asianmukaisten palveluiden kuvauksesta riippuen. Irtisanominen voidaan tehdä tekstimuodossa sähköpostilla tai Asiakkaan tilin kautta suojatussa tukipyyntöalueella.

2.7. Pidätämme oikeuden irtisanoa sopimussuhteen ilman ennakkoilmoitusta hyvästä syystä. Tällainen painava syy voi olla muun muassa maksuvelvoitteiden laiminlyönti, muiden tärkeiden asiakasvelvoitteiden rikkominen tai sisällön käyttö, joka heikentää tavanomaista toimintatapaa, infrastruktuurimme turvallisuutta tai rikkoo kohtia 8.1. - 8.3. näiden ehtojen mukaisesti.


3. Palveluiden laajuus

3.1. Sopimuspalvelun laajuus perustuu Asiakkaan tilaushetkellä voimassa olevaan tuotekuvaukseen ja siitä johtuviin kirjallisiin sopimuksiin. Pidätämme oikeuden ennakkoilmoituksen jälkeen keskeyttää tarjoamiemme palveluiden tarjoamisen ilmaiseksi tai ottaa käyttöön maksuja näistä palveluista.

3.2. Jos sopimussuhteen kohteena on palvelin, olemme vain velvollisia järjestämään halutun palvelimen tai verkkotunnuksen. 

3.3. Sitoudumme tekemään taloudellisesti kohtuullisia ponnisteluja saavuttaaksemme 99,9 prosentin vuotuisen keskimääräisen palvelimen käytettävyyden. Asiakkaalla on oikeus olettaa, että verkkotunnus todella myönnetään hänelle vasta, kun olemme vahvistaneet jakamisen. Meillä ei ole vaikutusta verkkotunnuksen jakamiseen.

3.4 Palvelimiin liittyvät rajoitukset osoitteessa kuvatulla tavalla.

3.5 Jos tarjoamme teknisiä tukipalveluita, jotka ylittävät palvelukuvauksen, laskutamme ne erikseen.

4. Maksuehdot ja maksuviivystykset

4.1. Laskutamme Asiakkaalta kaikista sopimukseen perustuvista palveluista kauppa.localghost.fi tai localghost.fi -sivustolla näkyvillä päivitetyillä hinnoilla lisättynä lakisääteinen arvonlisävero (Suomessa 24%). Jos palvelu koskee lähetettyjä tavaroita, hintaan lisätään posti- ja pakkauskulut Postin hinnaston mukaisesti.

4.2. Sopimuksesta riippuen käsittelemme kuukausi-, neljännesvuosi- tai vuosilaskuja sovituilla maksutavoilla. Asiakas on velvollinen noudattamaan laskunsa maksamiseen käyttämänsä maksupalvelun ehtoja. 
- Paytrail
- Coinbase Commerce

4.3. Mikäli sallimme Asiakkaan maksuviivästyksen, säilytämme oikeuden periä viivästyskorkoa myös ilman muistutusta eräpäivästä alkaen.
Summa määräytyy Suomen korkolain mukaisesti.

4.4 Asiakas on velvollinen maksamaan kaikki palvelun käytöstä tai Asiakkaan nimeämille kolmansille osapuolille aiheutuneet maksut ja verot. Laskutus on maksutonta vain sähköisessä muodossa. 
Paperilaskutusta emme tarjoa. 

5. Ylläpitäjän oikeudet ja velvollisuudet / tietoturva

5.1. Asiakkaalla on täydet ja ainoat järjestelmänvalvojan oikeudet kaikkiin dedi- ja pelipalvelin tuotteisiin. Asiakas vastaa näiden tuotteiden hallinnasta ja turvaamisesta omalla kustannuksellaan ja riskillään.

5.2. Asiakkaana olet vastuussa palvelintesi asentamisesta ja hallinnasta niin, että se ei aiheuta vahinkoa kolmansien osapuolten verkkojen, palvelimien tai tietojen eheydelle ja saatavuudelle. Erityisesti on ehdottomasti kiellettyä käyttää palvelimia seuraaviin tarkoituksiin:

a. DoS (Denial of Service) Hyökkäykset: Et saa käyttää palvelimiasi DoS-hyökkäyksiin. Tällaiset hyökkäykset pyrkivät estämään muiden käyttäjien pääsyn palveluihin.

b. Avoimien Sähköpostien Välittämiseen ja Muut Haitalliset Järjestelmät: Sinun ei tule asentaa tai ajaa palvelimillasi ohjelmia avoimien sähköpostien välittämiseen tai muita järjestelmiä, jotka voivat toimia haitallisesti/laittomasti.

Jos rikot näitä sääntöjä, pidätämme oikeuden toimiin ilman ennakkoilmoitusta. Tämä voi sisältää palvelimien sulkemisen ja sopimuksen irtisanomisen välittömästi.

5.3. Pelipalvelin tuotteiden ja -palveluiden osalta myönnämme Asiakkaalle vain peruskäyttöoikeudet. Valvomme näitä palvelimia 24 tuntia vuorokaudessa palveluhäiriöiden varalta ja tarjoamme asiakastukea maksutta yksinkertaisille palveluille. Laajemmista palveluista, jotka kestävät vähintään 15 minuuttia, veloitamme kiinteän palvelumaksun, josta sovitaan etukäteen Asiakkaan kanssa.

5.4. Asiakas on velvollinen käyttämään tarjoamiaan palveluita asianmukaisesti ja pidättymään loukkaavasta ja laittomasta toiminnasta.

5.5. Asiakas on vastuussa säännöllisten varmuuskopioiden (backup-kopioiden) tekemisestä omista tiedoistaan. Varmuuskopiot tulisi säilyttää palvelimen ulkopuolella, jonka tarjoamme. Jos tiedot siirretään meille Asiakkaan omilta palvelimilta, Asiakkaan on velvollisuus tehdä säännölliset varmuuskopiot tiedoistaan. Asiakkaan tulee suorittaa täydellinen tiedon varmuuskopiointi ennen kuin tekee muutoksia omasta puolestaan tai kolmannen osapuolen puolesta. Jos kuitenkin tapahtuu tietojen menetys, Asiakkaan on velvollisuus siirtää kyseiset tiedostot meille uudelleen veloituksetta tai palauttaa tiedot itse.

6. Tietosuoja

6.1. Tietojen käsittely tapahtuu GDPR:n mukaisesti. Katso lisätietoja tietosuojakäytännöstämme, joka on saatavilla osoitteessa https://tuki.localghost.fi/article/15-Tietosuojakäytäntö

6.2. Mikäli Asiakas haluaa käsitellä palveluillamme myös kolmansien osapuolten henkilötietoja, Asiakas on yksin tietosuojalain mukainen vastuullinen osapuoli. Käsittelemme henkilötietoja vain omien tilausten käsittelijänä.

6.3 Varoitamme täten Asiakasta, että tekniikan nykytilanteen vuoksi internetin tiedonsiirrolle ei vieläkään ole kattavaa suojamuotoa. Asiakas on vastuussa kaikkien tuotteisiinsa tallentamiensa tietojen turvallisuudesta.

7. Kolmansien osapuolien käyttö

7.1. Asiakkaalla on oikeus myöntää kolmansille osapuolille sopimusehtoinen käyttöehto asiakkaan LGFI:ltä tilaamille palveluille. Asiakas on kuitenkin tässä tapauksessa ainoa sopimuskumppani. Asiakas on edelleen yksin ja täysimääräisesti vastuussa meidän ja asiakkaan välisten sopimussopimusten noudattamisesta.

7.2. Mikäli Asiakas luovuttaa LGFI-palveluidensa käyttöoikeudet kolmannelle osapuolelle, Asiakas on siirtohetkellä velvollinen varmistamaan, että kaikkia lain- ja sopimusehtoja noudatetaan. Tämä koskee kaikkia muutoksia, jotka edellyttävät kolmannen osapuolen yhteistyötä.

7.3. Jos kolmas osapuoli rikkoo sopimusvelvoitteitaan tai ei noudata yhteistyövelvoitettaan, jos kolmannen osapuolen antamat tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia tai jos käyttöoikeuksien myöntämisessä kolmansille ilmenee muita ongelmia, asiakas vastaa on vastuussa kaikista niistä aiheutuvista vahingoista ja lisäksi vapauttaa meidät kaikista kolmannen osapuolen tai muiden meitä vastaan ​​esittämistä vaatimuksista

8. Palveluiden tai sisällön käyttö

8.1. Asiakas on velvollinen tarkistamaan ja noudattamaan sopimuksella sovittujen palvelujen käytöstä johtuvia säännöksiä, erityisesti telelakia, telemedialakia sekä kansallisia ja kansainvälisiä teollis- ja immateriaalioikeuksia, henkilöoikeuksia ja vaatimuksia. kilpailu- ja tietosuojalakeja yksinään. Asiakas korvaa meidät kaikista kolmansien osapuolten vaatimuksista, jotka johtuvat näiden velvoitteiden rikkomisesta.

8.2. Asiakkaalla on velvollisuus olla julkaisematta sisältöä, joka loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia tai rikkoo voimassa olevaa lainsäädäntöä. Tähän sisältyy erityisesti, mutta ei rajoittuen, pornografinen tai siveetön aineisto, äärimmäinen tai yleistä siveellisyyttä loukkaava sisältö, uhkapeli, aineisto, joka voisi vakavasti vaarantaa lasten tai nuorten moraalia tai rikkoa kolmansien osapuolten oikeuksia (tekijänoikeudet, nimen käyttöoikeudet, tavaramerkkioikeudet ja tietosuoja). Tähän sisältyy myös herjaavan sisällön, loukkausten tai henkilöiden tai henkilöryhmien halventamisen julkaiseminen.

8.3. Roskapostin lähettäminen on kielletty. Tämä sisältää erityisesti luvattoman, ei-toivotun mainonnan lähettämisen kolmansille osapuolille. Sähköpostien lähettämisen yhteydessä on myös kiellettyä antaa vääriä lähettäjätietoja tai naamioitua lähettäjän henkilöllisyyttä millään muulla tavalla. Kryptovaluuttojen louhintaan tarkoitettujen sovellusten toiminta pysyy kiellettynä. Tähän sisältyy, mutta ei rajoitu, kryptovaluuttojen louhinta, "farming" ja "plotting". Voimme lukita Asiakkaan pääsyn LGFI-palveluihin tai tiliin noudattamattomuuden tapauksessa.

8.4. Mikäli havaitsemme laittomia toimia, meillä on velvollisuus pyytää Asiakasta välittömästi poistamaan loukkaava sisältö voimassa olevan Teletoimintalaki 10 §:n mukaisesti, ja meillä on oikeus lukita Asiakkaan pääsy LGFI-palveluihin tai tilille.

9. Vastuu

9.1. Asiakas käyttää LGFI:n palveluja omalla vastuullaan. Olemme vastuussa välillisistä vahingoista tahallisuuden tai törkeän huolimattomuuden tapauksessa, mutta emme vastaa voiton menetyksestä. Olemme vastuussa moitteettomista rikkomuksista, jotka eivät johdu törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisuudesta, enintään ennakoitavissa olevista tämäntyyppisen sopimuksen tyypillisistä vahingoista, kuitenkin enintään 100 % kuukausittaisen tuotteen vuokrauksen hinnasta.

9.2. Mikäli Asiakas rikkoo sisältöön liittyviä velvoitteita, jotka on mainittu näiden ehtojen kohdassa 8, erityisesti laittomuuksien ja hyvän tavan vastaisten rikkomusten osalta, Asiakas on velvollinen korvaamaan meille kaikki tästä aiheutuvat suorat tai välilliset vahingot, mukaan lukien taloudelliset menetykset. Lisäksi Asiakkaan on korvattava meille kolmansien osapuolten vaatimukset - riippumatta oikeudellisesta perusteesta - jotka johtuvat Asiakkaasta tai hänen nimeämistään kolmansista osapuolista. Korvausvelvollisuus kattaa myös kaikki aiheutuneet oikeudellisetkulut.

10. Peruutusehdot

10.1. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tämä sopimus neljäntoista päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä ilman mitään perusteluja. Asiakkaan tulee käyttää peruuttamisoikeuttaan ilmoittamalla siitä meille, LocalghostFI, puhelin: 040 353 4530, sähköposti: [email protected], selkeällä ilmoituksella (esimerkiksi sähköpostitse tai asiakastilin kautta tukipyyntönä). Peruutusvaatimusten täyttämiseksi riittää, että asiakas lähettää selväsanaisen ilmoituksen halustaan käyttää peruuttamisoikeuttaan ennen peruutusajan päättymistä.

10.2. Peruutusmenettely jos asiakas päättää peruuttaa tämän sopimuksen, palautamme välittömästi tai viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa vain sen maksun, joka kattaa palvelun viimeisimmän maksukauden. Tämä palautus suoritetaan käyttäen samaa maksutapaa, jota asiakas käytti alun perin, ellei meistä yhdessä toisin sovita. On tärkeää huomata, että muita aikaisempia maksuja ei palauteta.

Jos peruutettu tuote on palvelu, joka on jo alkanut peruutushetkellä, veloitamme asiakkaalta vastaavan suhteellisen osuuden..

11. Loppumääritykset ja erotettavuuslauseke

11.1. Näitä ehtoja ja meidän ja asiakkaan välistä sopimussuhdetta säätelee Suomen laki. 

11.2. Kaikkien tästä sopimussuhteesta aiheutuvien riitojen käsittelypaikka on LocalghostFI kotipaikkakunta. Meillä on kuitenkin kaikissa tapauksissa oikeus aloittaa oikeustoimi Asiakkaan toimipaikassa.

11.3. Jos jokin määräys on tai tulee pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi kokonaan tai osittain, tällä ei ole vaikutusta muiden ehtojen pätevyyteen. Sama pätee, jos ja siltä osin kuin tässä sopimuksessa ilmenee puutetta. Virheellisen tai täytäntöönpanokelvottoman määräyksen tilalle sovelletaan asianmukaista säännöstä, joka vastaa pätemättömän tai täytäntöönpanokelvottoman määräyksen tarkoitusta ja tarkoitusta tai osapuolten oletettua tarkoitusta, sikäli kuin se on laillisesti mahdollista, aivan kuin he olisivat pitäneet tätä kohta.